Saturday, September 5, 2009

Buon thi ban lam gi?

Neu la ban, khi ban buon ban nen lam gi? O day khong co ban de tam su, khong co noi nao de di.... Toi chi muon khoc that to, de tan di noi lo ve com ao gao tien...

No comments: